CiU - medi ambient
0
0
Vota!
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LES FRANQUESES IMAGI NA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DECLARAR LA CADUCITAT DE L'EXPEDIENT AMBIENTAL DEL "CIERRE DE L A AUTOVIA ORBITAL" (QUART CINTURÓ) . ATÈS que la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo ...
Resultat ple municipal
17