CiU - junta_de_govern
1
0
Vota!
3 Proposta d'aprovació del nomenament de membre a la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. NOMENAR el senyor Juan Antonio Corchado Ponce membre de la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, com a representant del grup municipal Soci...
Resultat ple municipal
10
7
2
1
Vota!
14.Proposta d'aprovació de la delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local. Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es relacionen a continuació: 1.         L’exercici ...
Resultat ple municipal
9
7
1
0
2
Vota!
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Sancions per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu. Sancions per gossos perillosos: No queda clar el per què de la Delegació de competè...
Resultat ple municipal
15
1