pagesia 2015-2019
0
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ A LA PROBLEMÀTICA DEL SENGLAR. Col·laborar amb la societat de caçadors per donar el suport de la policia local i coordinar amb els mossos d’esquadra en el moment de fer batudes ... Fer pedagogia als ciuta...
Resultat ple municipal
4
5