pagesia 2011/2015
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT. ATÈS que el consum de productes de quilòmetre zero és positiu per al medi ambient, ja que contribueix a fomentar l’estalvi energètic i reduir l’emissi&oa...
Resultat ple municipal
3
4
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES A FAVOR DE L'ACOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE EL MÓN AGRARI . ATÈS que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 14 d’abril de 2010, va debatre les propostes de resolució  presentades pels grups parla mentaris, subsegüent...
Resultat ple municipal
11