ordenances 2011/2015
0
2
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del dia 26 de setembre de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: &ld...
Resultat ple municipal
4
7
2
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives té per objecte establir el règim ...
Resultat ple municipal
4
3
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . VISTA l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Rural d’aquest Ajuntament, la qual va ésser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntame nt, en sessió de...
Resultat ple municipal
4
3
2