morositat 2011/2015
0
1
Vota!
DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DEL TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2013. L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent a...
2
1
Vota!
DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DEL SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2013. L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent a...
0
0
Vota!
DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS DEL PRIMER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2013. L’Alcalde-President dona compte de l’informe emès per la intervenció municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat corresponent p...