medi ambient 2011/2015
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONTROL AMBIENTAL A LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès es fan controls ambientals de l’aire a l’entorn dels polígons industrials, amb l’equipament mòbil de ...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
CREAR UNA COMISSIÓ LOCAL DE SEGUIMENT DE LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL GASODUCTE MARTORELL- FIGUERES EN EL TRAM QUE AFECTA EL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . ATÈS que, el dia 7 de març de 2011, la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resold...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LES FRANQUESES IMAGINA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DEMANAR RESPONSABILITATS A L'EMPRESA ENAGAS I AL MINISTERI D'INDÚSTRIA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL GASODUCTE MARTORELL-FIGUERES . El 7 de març de 2011 la Direcció General de Política Energètica i Mines, depenent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resoldre atorgar a ...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LES FRANQUESES IMAGI NA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER DECLARAR LA CADUCITAT DE L'EXPEDIENT AMBIENTAL DEL "CIERRE DE L A AUTOVIA ORBITAL" (QUART CINTURÓ) . ATÈS que la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo ...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA CONTRA L'ALLARGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ. Atenent al fet que el proper 1 d'octubre el govern de l'Estat ha de decidir si renova o no el permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Eb...
Resultat ple municipal
11