legislació 2015-2019
0
0
Vota!
5.Proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de civisme i convivència de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. TENINT EN COMPTE que la Junta de Portaveus, en sessió del dia 24 de maig de 2018, va adoptar, per unanimitat dels grups municipals assistents, els acords següents: “Primer.- P...
Resultat ple municipal
10
6
1
0
2
Vota!
9. Proposta d’aprovació de la derogació de diverses ordenances de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i aprovació de diversos protocols municipals . Ordenances que es deroguen: el govern va dir que enviaria un correu electrònic a tots els regidors amb la informació i no s´ha rebut res. Reglament de la Comissió...