festes locals 2011/2015
4
0
Vota!
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015. ATÈS que en data 30 de març de 2014 es va publicar al DOGC núm. 6613 l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de fest...
Resultat ple municipal
8
2