ferrocarril 2011/2015
8
0
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA R-3. ATÈS que han tingut lloc diversos acords demanant el desdoblament de la línia fèrria R-3 des de Barcelona a Vic en diverses administracions locals, com el Consell Comarcal del ...
Resultat ple municipal
9
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL MANTENIMENT DE LA TANCA DE PROTECCIÓ DE LA VIA DEL FERROCARRIL DE BARCELONA - PORTBOU . Atès que en el últims mesos s’ha anat deteriorant la tanca de protecció e la via del ferrocarril de Barcelona a Port-Bou, davant del nucli urbà de Bellavista i l&r...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DEL SERVEI DE RODALIES. Atès que el servei de Rodalies és un del serveis públics de transport més utilitzat pels ciutadans del municipi i amb el desig que segueixi creixent el seu ús, ca...
Resultat ple municipal
11