espai públic 2011/2015
3
2
Vota!
PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL•LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.. ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 27 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: &ldquo...
Resultat ple municipal
4
5
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L'OCULTACIÓ O DISSIMULACIÓ DEL ROSTRE EN L'ESPAI PÚBLIC . Plataforma per Catalunya va presentar els anys 2007 i 2010 dues mocions en ajuntaments on comptava amb representació reclamant la prohibició de la burca i advertint dels problemes que...
Resultat ple municipal
3
6
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D'HORTS URBANS A LES FRANQUESES. ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari de diversos terrenys que no tenen cap ús previst a curt i mitjà termini, i més aviat...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LES ZONES VERMELLES D'APARCAMENT . ATÈS que ja fa uns anys es van crear les zones vermelles d’aparcament municipal en diferents carrers del municipi per facilitar l’aparcament en horari diürn i permetre aix&i...
Resultat ple municipal
3
5
3
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . VISTA l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Rural d’aquest Ajuntament, la qual va ésser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntame nt, en sessió de...
Resultat ple municipal
4
3
2