eleccions 2011/2015
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INSTAR EL GOVERN DE L'ESTAT QUE NO SIGNI EL CONVENI BILATERAL AMB EL MARROC QUE ATORGARIA EL VOT A LES ELECCIONS LOCALS ALS IMMIGRANTS MARROQUINS. Atès que al Marroc es va aprovar l’1 de juliol de 2011 una nova Constitució que permet als estrangers allí residents participar en les eleccions locals, i essent que ...
Resultat ple municipal
1
7
3