eleccions municipals 2015-2019
0
4
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DONAR PREFERÈNCIA ALS ATURATS COM A MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS. Instar el Govern d’Espanya a modificar l’article 26.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General que regula l’elecció dels membres de les meses electoral...
Resultat ple municipal
1
9