drets socials 2011/2015
5
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL•LICITANT L’ASIL POLÍTIC A L’ACTIVISTA SAHARAUÍ HASSANA AALIA. El passat 19 de gener es va fer públic l’acte de resolución de la sol·licitud d’Asil Polític a Espanya del jove activista sahrauí Hassana Aalia, en el...
Resultat ple municipal
6
3
6
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA DEFENSA DE LES LLIBERTATS I DEL DRET DE VAGA . En els últims anys hem viscut una progressiva retallada de drets fonamentals, amb l’objectiu de qüestionar el dret a la llibertat d’expressió i manifestació co...
Resultat ple municipal
8
1
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER MILLORAR LA DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS DE MALNUTRICIÓ ENTRE ELS INFANTS DEL NOSTRE MUNICIPI I LA INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE AQUEST TEMA. ATÈS que des de l’aprovació al passat Ple de setembre d’una moció referent a aquest mateix tema la única informació que des del govern municipal s&rsq...
Resultat ple municipal
4
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER GARANTIR ELS TRES ÀPATS AL DIA A TOTS ELS INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT TOTS ELS DIES DE L'ANY. ATÈS que cada dia constatem l’agreujament de la situació de patiment i de risc per a moltes persones i famílies, que cada cop són més a prop del llindar...
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS . ATÈS que el passat dia 30 de novembre de 2012, el Consell de Ministres va aprovar un Real Decret Llei de Mesures de Consolidació i Garantia del Sistema de la Seguretat Social, pel qua...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
APROVAR EL PLA LOCAL D'INFÀNCIA I JOVENTUT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PEL PERÍODE 2012-2019 . ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, va adoptar, entre d’altres, els acords següents: “Primer.- APROVAR el “P...
Resultat ple municipal
5
3
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN DEFENSA DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DISCAPACITAT S . Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per incentivar les pol&...
Resultat ple municipal
8
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ . La reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha comportat un augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i per tant ...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL DEL GOVERN DE L'ESTAT . El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que ...
Resultat ple municipal
10
1
Resultat ple municipal
8
2
1
0
0
Vota!
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DELS ARTICLES 2 , 3 I 5.1 DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . ATÈS que el Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2004, va aprovar inicialment el reglament del registre municipal d’unions estables de ...
Resultat ple municipal
6
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A LA CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL POBLE DE LES FRANQUESES . Donat que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va aprovar, el 2007, el reglament de la institució del Defensor del Poble. Donat que, a data d’avui, enca...
Resultat ple municipal
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ. Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció). L’Ajuntament de les Franqueses del Vall&egra...
Resultat ple municipal
10
1