corrupció 2011/2015
1
0
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN RELACIÓ A L’EMPRESA BLACKCROSS, SL. Donat que a través de VOTV hem tingut coneixement que l’empresa BLACKCROSS, SL el passat cap de setmana 27 i 28 de setembre de 2014 va celebrar una competició en la que hi va ha...
Resultat ple municipal
1
4
4
0
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA CORRUPCIÓ POLÍTICA. ATÈS que la corrupció s’ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tota Espanya i Catalunya, i ha esdevingut un problema de primer ordre i preocu...
Resultat ple municipal
2
4