contractació 2011/2015
0
5
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. CONSIDERANT que procedeix, atès que ja va finalitzar el contracte subscrit pel servei de recollida de residus i neteja viària, tramitar un procediment de contractació al respec...
6
0
Vota!
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. Aquest plec de clàusules administratives generals és el proposat per la Diputació de Barcelona i la seva funció es donar un marc normatiu general a l'Ajuntament, els...
Resultat ple municipal
10