contaminació 2011/2015
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONTROL AMBIENTAL A LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès es fan controls ambientals de l’aire a l’entorn dels polígons industrials, amb l’equipament mòbil de ...
Resultat ple municipal
7
4
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER NETEJAR LES RIERES DEL MUNICIPI. ATÈS que les rieres del municipi s’han de mantenir i conservar per evitar que es produeixin inundacions amb les pluges, o altres incidents. DONAT que avui es troben en mal estat le...
Resultat ple municipal
6
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE PANTALLES ACÚSTIQUES AL CEIP GUERAU DE LIOST . ATÈS que la Generalitat de Catalunya va construir el CEIP Guerau de Liost l’any 2006 en el sector de Mas Colomé, amb les condicions establertes en la legislació vigent pe...
Resultat ple municipal
11