commemoració 2011/2015
10
1
Vota!
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava facultava a les Diputacions Provincials a  mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l...
Resultat ple municipal
10
1
11
0
Vota!
MOCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ “35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”. VISTA la declaració de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de “35 anys d’ajuntaments democràtics al...
Resultat ple municipal
10