centre cultural de corró d'avall 2015-2019
1
2
Vota!
10.Proposta d’aprovació definitiva del projecte per a l’acabament del Centre Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Aprovar definitivament el projecte per a la modificació del projecte de centre cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme mun...
Resultat ple municipal
3
4
4