bandera 2011/2015
1
10
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DONAR COMPLIMENT A LA LLEI DE BANDERES. Donat que en cumpliment de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, reguladora de l’ús de les banderes, estableix que la bandera d’Espanya ha d’estar de forma permanent a le...
Resultat ple municipal
1
10
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'ADOPCIÓ DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . VIST l’informe jurídic emès en data 10 de desembre de 2013, s'APROVA definitivament la bandera del municipi de les Franqueses del Vallès que és com es transcri...
Resultat ple municipal
11