aigua 2011/2015
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL DIPÒSIT REGULADOR D'AIGÜES PLUVIALS DE BELLAVISTA. ATÈS que al poble de Bellavista, quan hi ha episodis de fortes tempestes, es col·lapsa la sortida d’aigües pluvials, al final del carrer de Cardedeu amb el d’Arag&oac...
Resultat ple municipal
6
4
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. ATÈS que el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de setembre de 2012 va aprovar una proposta de denegació de la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d&rs...
Resultat ple municipal
4
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (Subministrament aigua). ATÈS que el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de setembre de 2012 va aprovar una proposta de denegació de la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d&rs...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA PER AL 2012 . ATÈS que el dia 7 d’agost de 2012 va entrar al registre de l’Ajuntament una comunicació d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) on s’informava de l’acord del ...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA TARIFA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN ALTA . El passat 25 de juliol de 2012 el consell d'administració de la societat pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) anunciava oficialment una nova pujada del 70% de la tarifa del su...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L'ARRIBADA D'AIGUA POTABLE A CORRÓ D'AMUNT. ATÈS que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès va signar conveni amb el consorci ATLL per la construcció d’una canonada d’aigua potable entre el dip&ograv...
Resultat ple municipal
11