25-07 Ple del 25.07.2013

Punts destacats

1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER NETEJAR LES RIERES DEL MUNICIPI. ATÈS que les rieres del municipi s’han de mantenir i conservar per evitar que es produeixin inundacions amb les pluges, o altres incidents. DONAT que avui es troben en mal estat le...
Resultat ple municipal
6
5
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER SOTMETRE A VOTACIÓ ENTRE ELS VEÏNS I VEÏNES DEL MUNICIPI L'EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL PER PART DEL NOSTRE AJUNTAMENT. Els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès seran cridats a votar el proper mes de setembre en relació al procés conduït pel govern municipal amb l&rsquo...
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL. Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només ...
Resultat ple municipal
8
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR. El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el bene...
Resultat ple municipal
6
4