29-06 Ple de 29 de juny de 2017

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2017/1545, de 21 de juny, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'alcalde pel període comprès entre els dies 7 d'agost i 3 de setembre de 2017
3. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 001/2017 amb modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
4. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits de les Franqueses del Vallès
5. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor
6. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la modificació del sistema de funcionament dels semàfors del carrer Catalunya al poble de Llerona

Punts destacats

1
1
Vota!
5. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor.. Resultat del Ple: Sr.Jiménez (CIU): Hi estan d’acord però ja està fet. Aquest procés ja està iniciat i està a Brusel·les. R.Bernabb&egra...
Resultat ple municipal
11
2
0
Vota!
4. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits de les Franqueses del Vallès.. L'ajuntament ha promogut un procés participatiu. Però no se sap quins passos s'han fet per fer arribar la proposta als veïns i veïnes. Hi ha hagut diverses mocions...
Resultat ple municipal
11
0
2
Vota!
3. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 001/2017 amb modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.. L’import màxim que es pot destinar a inversions financerament sostenibles és de 1.352.915,27€, amb el ben entès que aquest destí queda condicionat a l’a...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
0
Vota!
7. Mocions, precs i preguntes.. Prec de ILFC:. Reclamem que es tingui cura dels animals que participen a les fires que es celebren al nostre municipi. Hem rebut queixes de tracte explotador a uns ases a la fira de St. Ponç...
0
0
Vota!
6. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la modificació del sistema de funcionament dels semàfors del carrer Catalunya al poble de Llerona.. Es proposa: Instar al govern municipal a modificar el sistema de funcionament dels semàfors objecte de la moció per tal que en absència de vehicles estiguin en color vermel...
Resultat ple municipal
7
4