09-07 Ple extraordinari de 13 de juny de 2015

Únic punt de l'ordre del dia:
Aprovar esborrany acta sessió anterior