20-01 Ple del 20.01.2015 (extraordinari)

ÚNIC.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL FONS D’IMPULS ECONÒMIC