29-01 Ple del 29.01.2015

1.- APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- PROPOSTA PER DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT, EN SESSIÓ DE 30 D’OCTUBRE DE 2014, DE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA CANCEL·LACIÓ D’OPERACIONS DE PRÉSTEC FORMALITZADES D’ACORD AMB ELS REIALS DECRETS LLEI 4/2012, 4/2013 I 8/2013

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PER A DESAFECTAR ELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE L’AUTOVIA ORBITAL-QUART CINTURÓ

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

6.- PUNT RETIRAT. (PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA NORMATIVA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS)

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE GRANOLLERS (CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS)

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA SUPRESSIÓ DE LA RESERVA DEL QUART CINTURÓ

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

13.- MOCIÓ DE CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS A PARÍS I EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACIÓ A LES PLAQUES O REFERÈNCIES HONORÍFIQUES EN NOM DE POLÍTICS

15.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

5
0
Vota!
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PER A DESAFECTAR ELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE L’AUTOVIA ORBITAL-QUART CINTURÓ. Es tracta d'eliminar la reserva dels terrenys afectats pel projecte de 4t Cinturó metropolità del Ministerio de Obras Públicas de 1975, a Corró d'Amunt, Marata i...
Resultat ple municipal
7
2