Punts destacats

12
0
Vota!
MOCIÓ CONTRA L’APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMQE). TENINT EN COMPTE que La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), coneguda també com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés pol&ia...
Resultat ple municipal
10
1
1
10
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DONAR COMPLIMENT A LA LLEI DE BANDERES. Donat que en cumpliment de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, reguladora de l’ús de les banderes, estableix que la bandera d’Espanya ha d’estar de forma permanent a le...
Resultat ple municipal
1
10
10
1
Vota!
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava facultava a les Diputacions Provincials a  mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l...
Resultat ple municipal
10
1
11
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ESTALVI EN L’ENLLUMENAT I EDIFICS PÚBLICS. ATÈS que en els últims anys s’han portat a terme diverses accions per aconseguir un estalvi en la factura de l’enllumenat públic, que s’ha traduït en l&r...
Resultat ple municipal
6
5
2
8
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM SANITARI. Donat que el Tribunal de Justícia de la unió Europea ha declarat que es contraria a la legislació comunitària l’import sobre vendes minoristes de determinats hidro...
Resultat ple municipal
1
6
4
4
5
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INSTAR EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT A EIXUGAR EL DEUTE AMB LES FARMÀCIES. Atès que els impagaments de la Generalitat de Catalunya a les farmàcies posen en perill la viabilitat de les apotecaries i obliguen els farmacèutics a respondre a aquests incom...
Resultat ple municipal
1
7
3
6
0
Vota!
MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL. El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d&rsq...
Resultat ple municipal
11
3
2
Vota!
PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL•LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.. ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 27 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: &ldquo...
Resultat ple municipal
4
5
1
0
Vota!
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. Don Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, d...
0
0
Vota!
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EM...