Punts destacats

1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA LA SUPRESSIÓ D'UNA PAGA EXTRAORDINÀRIA ALS FUNCIONARIS DE CATALUNYA AL 2013. ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha fet pública la seva intenció de dur a terme una rebaixa salarial de la retribució extraordinària que reben els treballador...
Resultat ple municipal
3
4
0
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER. ATÈS que es va signar conveni amb la Generalitat de Catalunya per la construcció d’habitatges de protecció oficial de lloguer en diferents solar cedits per l’Ajunta...
Resultat ple municipal
10