Punts destacats

1
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE ELS ACCIDENTS MORTALS A LA RONDA NORD DE GRANOLLERS C-352 . ATÈS que en les últimes setmanes s’han produït de nou accidents mortals a la Ronda Nord de Granollers, C-352, en el tram entre la carretera de Girona C-251 fins el tram de ...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER HISSAR LA BANDERA ESTELADA AL BALCÓ DE L'AJUNTAMENT I PER IDENTIFICAR EL MUNICIPI DE LE S FRANQUESES DEL VALLÈS COM A "MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA" . ATÈS que el passat dia 27 de setembre el Ple de les Franqueses del Vallès va acordar de manera definitiva l’adhesió del nostre municipi a l’Associació de Mun...
Resultat ple municipal
6
5
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL DRET A L'HABITATGE . Davant el drama social que està patint el municipi en relació al Dret a l'Habitatge, i a causa dels desnonaments de famílies que s'estan produint, el grup municipal del...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 66.1 I 69 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA . ATÈS que l’actual situació de crisi econòmica exigeix una resposta per part de la classe política per tal de rebaixar, amb criteris d’eficiència, el n...
Resultat ple municipal
4
7
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS . ATÈS que en la sessió plenària de 7 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL MATERIAL ESCOLAR . L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació personal de les diverses generacions, és també una pol&iacu...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2013 . El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsqu...
Resultat ple municipal
4
6
1