Punts destacats

1
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA RETALLADA DELS SOUS DELS MEMBRES DEL CONSISTORI. ATES que la greu crisi económica que esta afectant de forma importan! els recursos municipals i posant en perill el funcionament  normal deis serveis que requereix la ciutadania, ique d...
Resultat ple municipal
6
5
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDENCIA. Com a conseqüencia de la sentencia del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut d'Autonomía de Catalunya, que va comportar una modificació de continguts ...
Resultat ple municipal
6
4
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGENCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA SENYALITZACIÓ DE CARRETERES. ATES que les caneteres donen accés al municipi  de les Franqueses  del Valles tenen una senyalització molt deficient i no indiquen el nom del municipi i el seu acc&eacut...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE FIBRA ÓPTICA DEL CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA, CEIP JOAN CAMPS 1 GIRÓ 1 DE L'IES LAURO. ATES que, des de que s'ha implantat el programa Educat lxl  (ara anomenat 2.0) i el pas a la utilització del llibre digital i les PDI (Pissarres digitals) quasi tates les materies e...
Resultat ple municipal
11