Punts destacats

0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT A LA VAGA DE FAM PER LA LLENGU A QUE DES DE L'ASSOCIACIÓ JUBILATS PER MALLORCA ESTÀ DUENT A TERME JAUME BONET MOLL . L’associació Jubilats per Mallorca ha dut a terme, des del dia 1 de març de 2012, una vaga de fam per la nostra llengua, protagonitzada per membres de la seva directiva, inicial...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES A FAVOR DE L'ACOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE EL MÓN AGRARI . ATÈS que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 14 d’abril de 2010, va debatre les propostes de resolució  presentades pels grups parla mentaris, subsegüent...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER L'ABOLICIÓ DE L'ÚS DE LES BALES DE GOMA . ATÈS que els Països Catalans són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales de goma en manifestacions i esdeveniments públics. ATÈS que la dotaci&oac...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE REBUIG DE LA REDUCCIÓ DE COTXES PATRULLA DELS MOSSOS D'ESQUADRA PER PART DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA . ATÈS que la política de retallades aplicada pel Departament d’Interior s’està deixant notar en els recursos dels que disposen els Mossos d’Esquadra per fer la...
Resultat ple municipal
4
7
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE DECLARACIÓ DE CONDEMNA A L'ABLACIÓ GENITAL FEMENINA . ATÈS que el passat dia 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i que el passat 6 de febrer es va celebrar a tot el món el Dia Internacional de la Tolerà...
Resultat ple municipal
1
7
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER TROBAR SOLUCIONS ALS AFECTATS PER LES PARTICIPACIONS PREFERENTS EMESES PER LES ENTITATS FINANCERES . A causa de la quantitat de ciutadans afectats que hi ha a la nostra ciutat pel tema de les Participacions Preferents emeses per les entitats financeres, i la falta de posicionament per part del Gov...
Resultat ple municipal
1
5
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER XARXA DE FIBRA ÒPTICA DE PROPIETAT MUNICIPAL . ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès té un dèficit molt gran respecte a les xarxes de comunicació (telèfon, Internet, televisió. AT...
Resultat ple municipal
2
5
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS DEL PARC DEL FALGAR A LLERONA I CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL. ATÈS que a la JGL del dia 23 de febrer del 2012 es va aprovar l’inici dels dos processos participatius a impulsar durant l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les Franques...
Resultat ple municipal
6
5