Punts destacats

0
0
Vota!
CREAR UNA COMISSIÓ LOCAL DE SEGUIMENT DE LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL GASODUCTE MARTORELL- FIGUERES EN EL TRAM QUE AFECTA EL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . ATÈS que, el dia 7 de març de 2011, la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resold...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL MOVIMENT #NOVULLPAGAR . Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre a Catalunya e...
Resultat ple municipal
4
4
3
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE PANTALLES ACÚSTIQUES AL CEIP GUERAU DE LIOST . ATÈS que la Generalitat de Catalunya va construir el CEIP Guerau de Liost l’any 2006 en el sector de Mas Colomé, amb les condicions establertes en la legislació vigent pe...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA EL FINANÇAMENT DE LA BANCA AMB FONS PÚBLICS . Atesa la gran crisi econòmica que estan patint tant el nostre país com les arques públiques i que la banca és part corresponsable de la crisi actual i que el PP va prome...
Resultat ple municipal
9
2