ERC - Propostes / Adhesions 2015-2019
4
0
Vota!
16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER INCORPORAR UN PUNT A L’ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES. Atès: - Que tenim al municipi una quantitat considerable de temes pendents, fruit d’acords de Ple, alguns recents, alguns des de fa molts mesos. - Que els grups municipals que no f...
Resultat ple municipal
7
8
4
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA RETIRADA DE L’ORDRE DE PAGAMENT CONFISCATORI PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va fixar les bases per al dese...
Resultat ple municipal
8
8
3
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT A L’ACORD ADOPTAT PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN DATA 7 D’ABRIL DE 2016. Atès que el Parlament de Catalunya va prendre l’acord el proppassat 7 d’abril de 2016, sobre el moment històric excepcional, per assolir i culminar democràticament ...
Resultat ple municipal
12
3
1
10
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL PER GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIA . Atès que fa més d’un any que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèner...
Resultat ple municipal
15
10
0
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA TARGETA ELECTRÒNICA PER L’ÚS CIUTADÀ DE LA DEIXALLERIA . Atès que un dels objectius d’aquest Ajuntament és, o hauria de ser, el de promoure, satisfer i sensibilitzar la ciutadania en temes de medi ambient i sostenibilitat, a mé...
Resultat ple municipal
15
10
0
Vota!
6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” (TTIP) ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS. Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en angl&egr...
Resultat ple municipal
6
9
10
0
Vota!
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL. L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques sobre...
Resultat ple municipal
15
9
0
Vota!
4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA LLICÈNCIA D'OBRES I D'ACTIVITAT COMERCIAL DE MERCADONA (S'unifica amb la mateixa moció que presenta el grup d'ERC com a punt 8 de l'Ordre del Dia). Atès que l’Audiència de Barcelona ha fallat sobre la querella presentada per la Fiscalia de Barcelona sobre la llicència concedida a l’establiment comercial Mercado...
Resultat ple municipal
16
6
0
Vota!
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE FIGARÓ-MONTMANY, CÀNOVES I SAMALÚS, L’AMETLLA DEL VALLÈS I LES FRANQUESES DEL VALLÈS, INCOAT PER L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA. VIST l’acord de Ple de l’Ajuntament de la Garriga, en sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2015 (RE 8966/2015 de 9 de desembre), en el qual acorda incoar expedient de delimi...
Resultat ple municipal
12
4
0
10
Vota!
2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016. 2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016 VIST l’acord adoptat...
Resultat ple municipal
9
7