CpF - Propostes / Adhesions 2015-2019
4
0
Vota!
16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER INCORPORAR UN PUNT A L’ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES. Atès: - Que tenim al municipi una quantitat considerable de temes pendents, fruit d’acords de Ple, alguns recents, alguns des de fa molts mesos. - Que els grups municipals que no f...
Resultat ple municipal
7
3
3
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT A L’ACORD ADOPTAT PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN DATA 7 D’ABRIL DE 2016. Atès que el Parlament de Catalunya va prendre l’acord el proppassat 7 d’abril de 2016, sobre el moment històric excepcional, per assolir i culminar democràticament ...
Resultat ple municipal
6
3
1
0
3
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 2016-0539, de data 19 de febrer de 2016, es va resoldre sotmetre a informació pública la delimitació de la trama urbana ...
Resultat ple municipal
4
7
10
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL PER GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIA . Atès que fa més d’un any que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèner...
Resultat ple municipal
9
10
0
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA TARGETA ELECTRÒNICA PER L’ÚS CIUTADÀ DE LA DEIXALLERIA . Atès que un dels objectius d’aquest Ajuntament és, o hauria de ser, el de promoure, satisfer i sensibilitzar la ciutadania en temes de medi ambient i sostenibilitat, a mé...
Resultat ple municipal
9
10
0
Vota!
6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” (TTIP) ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS. Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en angl&egr...
Resultat ple municipal
6
3
10
0
Vota!
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL. L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques sobre...
Resultat ple municipal
9
9
0
Vota!
4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA LLICÈNCIA D'OBRES I D'ACTIVITAT COMERCIAL DE MERCADONA (S'unifica amb la mateixa moció que presenta el grup d'ERC com a punt 8 de l'Ordre del Dia). Atès que l’Audiència de Barcelona ha fallat sobre la querella presentada per la Fiscalia de Barcelona sobre la llicència concedida a l’establiment comercial Mercado...
Resultat ple municipal
10