1
1
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER RETORNAR INGRESSOS INDEGUTS PER PART DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS .

ATÈS que
en la "X CAMINADA POPULAR" en les butlletes d'inscripcions consta que es va cobrar 8 Euros per les inscripcions realitzades fins el dia 5 d'abril i 12 Euros per les inscripcions fetes entre els dies 10 d’abril al 15 d’abril de 2012.
ATÈS que les ordenances fiscals de l'exercici 2012 Preveuen expressament que el cost de les inscripcions de la Caminada Popular serà de 7,30 euros pels inscrits fins el dia abans de la Caminada, i de 10,45 euros per les inscripcions fetes el mateix dia de la caminada.
ATÈS que s'ha cobrat més diners dels que preveuen les nostres ordenances fiscals i que, per tant, la diferència ha de ser considerada com a ingressos il·legals per part del Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès.

Primer.-
Que es determinin les quantitats cobrades il·legalment de les inscripcions de la Caminada Popular, en virtut dels imports estable rts per l’Ordenança Fiscal de 2012 número 17 de preus públics, concretament en el epígraf tercer. Altres Activitats
Esportives.
Segon.-
Que es faci la corresponent devolució dels diners cobrats il·legalment als participants inscrits a la Caminada Popular que ho demanin i que s’informi al Ple de les corresponents devolucions.
El termini per sol.licitar la devolució serà de dos mesos.
En el cas que hi hagi participants de la caminada que no demanin la devolució o no ho facin dins el termini assenyalat, els diners no reclamats i que s’haurien d’haver tornat es donaran a una entitat sense afany de lucre

Tercer.-
Que es publiquin aquests acords al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web i al butlletí municipal i que es comuniqui al Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!