0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE PANTALLES ACÚSTIQUES AL CEIP GUERAU DE LIOST .

ATÈS que la Generalitat de Catalunya va construir el CEIP Guerau de Liost l’any 2006 en el sector de Mas Colomé, amb les condicions establertes en la legislació vigent per a nous equipaments escolars.
ATÈS que la direcció del CEIP Guerau de Liost, l’AMPA i la comunitat educativa fa anys que demana la instal·lació de pantalles acústiques al costat de les vies del ferrocarril per evitar que el soroll del pas dels trens pertorbi el normal desenvolupament de la funció educativa.
ATÈS que la no instal·lació de les pantalles acústiques és un incompliment en el projecte constructiu del centre educatiu, que no va tenir en compte la incidència del soroll del pas dels trens i, per tant, és responsabilitat de les mesures correctores que havia d’haver tingut en compte el projecte, per això, cal que es resolgui l’esmentada incidència que afecta l’activitat educativa del centre.

Primer.-
DEMANAR la instal·lació de pantalles acústiques davant de les vies del ferrocarril de la línia Barcelona-Portbou, davant del CEIP Guerau de Liost per reduir el soroll de pas dels trens, que afecten l’activitat educativa del centre.
Segon.-
TRASLLADAR l’acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la consellera d’Ensenyament i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!