0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL MOVIMENT #NOVULLPAGAR .

Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre a Catalunya el 67% de les vies ràpides són de pagament i el 33% gratuïtes, a la resta de l’Estat la proporció és de 20% de peatge per 80% de lliure circulació. Per exemple, a la Comunitat de Madrid
hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels quals 17 són de peatge; a Andalusia hi ha 1.500 quilòmetres d’autovies gratuïtes per 192 pagament; a Extremadura totes les vies desdoblades són gratuïtes.
Diversos exemples ens mostren que històricament s’han anat allargant les concessions inicials que hi havia  establertes entre les administracions públiques i les empreses concessionàries. Aquest és el cas de l’allargament
al 1998 entre els Governs de CiU i PP dels trams de l’autopista C32 entre Montgat i Mataró, la concessió inicial de la qual acabava l’any 2004 i amb la pròrroga finalitza el 2021; l’allargament del tram de l’AP7 entre Granollers i la Jonquera que del 2004 també s’ha allargat fins al 2021; o el cas de l’allargament el 1997 de tram entre Tarragona i Alcanar, que finalitzava el 1998 i la pròrroga arriba fins el 2019.
A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que aquestes ja han estat pagades, tal i com il·lustren els càlculs pels quals, per exemple, el tram entre Montgat i Mataró si bé va costar 21 milions d’euros al final de la concessió se n’hauran recaptat 682,2; el tram entre Granollers i la Jonquera que va costar 68,5 milions i se n’hauran recaptat 3.033,7; i el d’entre Tarragona i Alcanar, que va costar 11, 7 milions d’euros i se n’hauran recollit 1.106,3. Un exemple paradigmàtic posa de manifest, així mateix, el volum de negoci de les autopistes de peatge catalanes envers altres pa
ïsos del voltant: les autopistes franceses de peatge guanyen amb 7.000 km els mateix os diners que les autopistes catalanes.
Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les nostres infraestructures, neix de manera espontània el moviment #novullpagar que ha crescut de manera exponencial les darreres setmanes canalitzant el malestar i ganes d’actuar de molts catalans. Aquest moviment qüestiona el greuge escandalós i la opacitat d’unes concessionàries d’uns peatges que podrien estar del tot amortitzats, i no renuncia a continuar amb les seves actuacions malgrat l’anunci emès pel Govern de la Generalitat de possibles sancions de fins a 100€ contra els conductors que segueixin la campanya.

Primer.-
MANIFESTAR la solidaritat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb aquells ciutadans que s’han adherit a la campan ya #novullpagar com a forma de protesta vers l’espoli fiscal i d’inversió en infraestructures que patim al nostre país.
Segon.-
SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya que no instrueixi cap expedient sancionador que es pugui derivar de la campanya #no vullpagar, atenent a la incertesa.
Tercer.-
INSTAR el Govern i el Parlament que acordin mesures tendents a la recuperació de les bonificacions als peatges d’Alel
la, Mollet i Les Fonts, d’acord amb el sistema de bonificacions existent en l’anterior legislatura.
Quart.-
INSTAR el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges d’aquelles vies que no tenen una altern ativa viària gratuïta, i que no tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la mobilitat. Així mateix que també s’adopti una homogeneïtzació a la baixa dels imports que abonen els usuaris actualment mentre durin les actuals concessions fins a l’eventual rescat.
Cinquè.-
REBUTJAR el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les autopistes del radi de Madrid a costa d’allargar les concessio ns de les autopistes de peatge catalanes.
Sisè.-
INSTAR als diputats catalans al Congrés i al Parlament de Catalunya a aprovar una proposició de llei del fons per a la homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges com l’admesa a tràmit l’anterior legislatura (desembre de 2008)
pel Congrés però que finalment no va ser discutida.
Setè.-
INSTAR als grups parlamentaris del Congrés a promou re la derogació de l’article 12.a) de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, el qual estable ix una bonificació de fins el 95% de l’IBI dels terrenys que siguin utilitzats per autopistes de peatge.
Vuitè.-
INSTAR a l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut que preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per construir trams d’autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures d’especial incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau d’accidentalitat.
Novè.-
FER ARRIBAR aquests acords als impulsors del moviment #novullpagar, al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Gener alitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del Parlament de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
4
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!