0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER SUPRIMIR LA TAXA DE L'EURO PER RECEPTA MÈDICA .

“ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar l’entrada en vigor del cobrament d’un euro per cada medicament prescrit mitjançant recepta mèdica destinat a ser dispensat per les farmàcies catalanes a partir del 23 de juny de 2012. I que aquesta mesura perjudicarà principalment els col·lectius amb un menor poder adquisitiu com són elspensionistes, integrat per gent d’edat avançada i amb tendència a requerir especial atenció en ser més vulnerables davant les malalties, i per tant els qui han de recórrer a l’ús de fàrmacs amb més assiduïtat.
ATÈS que establir el pagament per l’adquisició de fàrmacs implica privatitzar un pilar fonamental de l’Estat del benestar com és la sanitat pública i ignorar els més elementals principis de justícia social i d’accés al sistema de salut pública.
ATÈS que a més de la taxa de l’euro per recepta mèdica s’han implantat altres mesures com el copagament farmacèutic aprovat pel Govern espanyol, que va entrar en vigor el passat 1 de juliol de 2012, i la fi de l’exempció del pagament d’altres 425 medicaments que fins ara eren gratuïts, mesures totes elles que agreujaran la situació de moltes economies domèstiques colpejades per la crisi i especialment la del col·lectiu dels pensionistes i els qui precisen tractaments crònics, per tractar-se dels principals sol·licitants de fàrmacs.
I ATÈS que el cobrament d’un euro per cada recepta emesa pot posar en perill la continuïtat d’alguns tractaments en persones especialment vulnerables, i exposar-les a un risc sanitari per haver d’interrompre temporalment o fins i tot prescindir de la seva medicació davant la impossibilitat de poder fer front al seu pagament. A més, la taxa de l’euro per recepta és injusta per al ciutadà que ja contribueix al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos i no actua sobre les veritables causes estructurals dels problemes de la Sanitat Pública.

Primer.-
EXPRESSAR el rebuig d’aquest Ajuntament a l’aplicació de la taxa de l’euro per recepta implantada per la Generalitat de Catalunya.
Segon.-
INSTAR el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a derogar la taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació contemplada a la Llei d’Acompanyament dels pressupostos aprovada amb data 14 de març de 2012.
Tercer.-
MOSTRAR el rebuig d’aquest Consistori al sistema de copagament sobre els medicaments, establert per l’estat espanyol i sol·licitar la seva supressió.
Quart.-
TRASLLADAR aquests acords als Il·lustres Col·legis Oficials de Farmacèutics i de Metges de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y al President del Govern Central.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
1
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!