0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONVENI DE FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS .

ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès va crear les escoles bressol
municipals, d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció i per al funcionament de l’escola bressol, per ésser viable la seva posada en funcionament i poder-ne assumir el cost per part del municipi i dels pares i les mares.
 
ATÈS que el finançament de les escoles bressol a Catalunya es duia a terme mitjançantels acords signats entre la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, que ha permès portar a terme arreu del país un servei públic i de qualitat d’ajuda a les famílies.
 
ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha retallat un 19% les subvencions compromeses per l’any 2011 i ha anunciat que suprimirà l’ajut al funcionament de les escoles bressol del municipi i, per tant, es crearà un problema de finançament molt important per al municipi i per als pares i mares que hi porten els seus fills per l’any 2011 i ha anunciat que suprimirà l’ajut al funcionament de les escoles bressol del municipi i, per tant, es crearà un problema de finançament molt  important per al municipi i per als pares i mares que hi porten els seus fills

 

RECLAMAR l’ajut econòmic per al funcionament de les escoles bressol del municipi de les Franqueses del Vallès, segons el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya.
En aquest sentit, ratificar i reiterar l’apartat quart dels acords de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, adoptats en sessió del dia 27 d’octubre de 2011 i notificats al departament d’Ensenyament en data 14 de novembre de 2011, en què es sol·licitava – per tal de resoldre el finançament i la sostenibilitat de les escoles bressol Les Tres Bessones, Massagran i Cavall Fort, “que es resolgui el 100% del finançament previst, segons l’Acord Marc vigent durant el curs 2010-2011, la qual cosa suposa ampliar l’import atorgat en 43.400,00 euros”.

TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la consellera d’Ensenyament i als grups polítics del Parlament de Catalunya i a l’àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut de l’Ajuntament.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!