1
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER RECUPERAR LA CONCESSIÓ DEL SERVEI EDUCATIU DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CLAUDI ARIMANY .

ATÈS que la darrera setmana de juny ens hem assabentat de les decisions de l’equip de govern en referència al funcionament de l’Escola de Música Municipal, i d’acord amb les dures condicions que imposa el Conservatori del Liceu, qui té la concessió administrativa, entre les quals hi ha l’increment d’un 11,5% de les taxes, la reducció de l’equip docent i la supressió de tots els grups que no arribin als 8 alumnes, cosa que suposa la reunió de diferents nivells en una sola a ula per tal que el grup arribi al mínim de 8 alumnes.
ATÈS que no s’han consultat les famílies usuàries i ni tan sols informat abans que aquestes mesures tan dràstiques estiguessin aprovades.
ATÈS que entenem que estem en una situació de crisi profunda que demana sacrifici, estalvi de recursos i una gestió molt acurada dels serveis que ofereix l’Ajuntament, el qual, també ho sabem, no està obligat a oferir tots els serveis que actualment presta.
ATÈS que una escola de música és una institució com plexa, que necessita un projecte ben planificat i en avaluació permanent i que requereix una obertura a la participació i el debat amb la comunitat educativa.
ATÈS que la gestió del servei es pot fer amb més rigor i des d’una visió més àmplia del problema. Amb imaginació i cooperació estem segurs que el servei és del tot viable i  esperem poder-ne gaudir durant molt de temps.
ATÈS que s’han de considerar altres models de gestió que, dins de la moderació pressupostària obligada, hagin tingut èxit en altre s municipis de característiques similars.
ATÈS que sabem que davant d’aquesta situació, algunes famílies ja han decidit no matricular els seus fills i filles a l’Escola. A partir d’ara correm el risc d’entrar en una espiral de pujada de preus, rebaixa de la qualitat del servei i deserció de l’alumnat... fins al tancament de l’Escola. I això seria un error i una gran pèrdua per a les Franqueses.

Primer.-
INSTAR al govern municipal a buscar la manera de rescindir el conveni que hi ha actualment amb el Conservatori del Liceu amb la màxima brevetat possible i fer que la gestió de l’Escola de Música Municipal sigui integrament municipal, o en el seu defecte es busqui una gestió indirecta a traves d’una cooperativa de treballadors, mitjançant conveni.
Segon.-
COMUNICAR aquests acords a tots els usuaris actual s de l’Escola de Música Municipal i a tots els ciutadans de les Franqueses mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals.

0 Opinions
Resultat ple municipal
2
8
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!