0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI .

ATÈS que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures ferroviàries que es relacionen amb grans nodes d’activitat econòmica i de transport, en què es concentra una part fonamental de les operacions d’importació i exportació del país.
VIST que el Corredor Mediterrani és la part de l’eix transeuropeu que connecta el nord d’Àfrica amb el centre d’Europa amb un recorregut paral·lel a la costa mediterrània, des d’Algesires fins a la frontera francesa tot passant per les comunitats autònomes d’Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya.
VIST que la importància del Corredor Mediterrani està determinada pel pes econòmic de les regions que travessa, especialment Catalunya i el País Valencià, per la connexió dels Ports i per la seva connexió amb la frontera f
rancesa i la resta d’Europa.
ATÈS que el nombre total d’habitants del Corredor Mediterrani supera els 18 milions de persones, això vol dir que 4 de cada 10 espanyols viu en una de les regions del corredor.
ATÈS que un 40% del teixit empresarial espanyol se situa al Corredor Mediterrani essent Catalunya la regió amb més densitat empresar ial d’Espanya després de les Illes Balears i el País Basc.
VIST que el Corredor Mediterrani és un eix priorita ri a Catalunya per tal de donar confiança a la seva economia i poder mantenir i incrementar el volum de les seves exportacions.
ATÈS que les institucions i les empreses catalanes fa més de 15 anys que es preparen per rebre trens europeus.
VIST que tot i que l’Eix Mediterrani és un dels més utilitzats de l’estat, el 60% del trànsit terrestre de mercaderies, i un dels que té un nombre més gran d’infraestructures en servei, encara requereix una sèrie d’actuacions per convertir-se en un sistema suficientment organitzat, racional i eficient, que estableixi l’estructura funcional de l’Arc Mediterrani com a macro regió econòmica.
ATÈS que la Comissió Europea, en la revisió de la Xarxa Central Transeuropea de Transport (Core Network), va decidir considerar el Corredor Mediterrani infraestructura prioritària, deixant fora el Corredor Central, proj ecte faraònic i que el Govern espanyol defensa sense cap lògica econòmica.
ATÈS que el Consell de Ministres de Transports de l a Unió Europea va ratificar la xarxa de 10 corredors ferroviaris europeus priorita ris, que inclou el corredor mediterrani i ATÈS que el Comissari de Transport, Siim Kallas, arran d’una interpel·lació parlamentària de l’eurodiputat de CIU, Ramon Tremos a, ha demanat al Govern espanyol que concentri la inversió en infraestructures en els corredors ferroviaris Mediterrani i Atlàntic de manera més eficaç i directa els mercats. I ha afegit que “tenint present l’actual situació de les finances a Espanya, és de vital importància realitzar un anàlisis cost-benefici plenament transparent de tot nou projecte d’infraestructures”, referint-se a la previsió del pressupost espanyol per construir l’AVE a Galicia.
ATÈS que en el moment actual, en el qual els recurs os són limitats, és imprescindible donar prioritat a aquells projectes que siguin rendibles i que ofereixin un retorn des del punt de vista econòmic i social, com és el cas del Corredor del Mediterrani.
ATÈS que Catalunya no es troba sola defensant el Corredor del Mediterrani, sinó que també té el suport del País Valencià, Múrcia i la part oriental d’Andalusia, a banda de la FERRMED, la Comissió Europea i el Consell d’Europa.
ATÈS que Catalunya no pot perdre aquesta oportunita t de convertir-se en una plataforma de referència a nivell del Mediterrani, cal que Govern, partits polítics i societat civil es mantinguin units i treballin per aconseguir que aquesta infraestructura fonamental per al nostre desenvolupament econòmic es faci realitat, el més aviat possible.

Primer.-
EXIGIR al Govern espanyol a dur a terme de forma urgent i prioritària totes aquelles actuacions que optimitzin la utilització de la xarxa existent, contribueixin a la ràpida instal·lació de l’ample internacional i millorin la connectivitat dels ports, nodes logístics i els principals centres industrials. Entre aquestes actuacions es proposa:
La immediata licitació i adjudicació dels accessos ferroviaris i per carretera definitius al nou moll Prat del Port de Barcelona.
Accelerar urgentment les obres necessàries per tal que el Port de Tarragona tingui connexió ferroviària en ample internacional per al transport de mercaderies fins la frontera francesa.
Procedir a finalitzar la construcció del desdoblament de la connexió ferroviària entre Tarragona i Vandellós, per tal que estigui en servei l’any 2013.
Procedir a instal·lar amb la major celeritat un tercer rail en el tram de Figueres a Portbou.
Segon.-
INSTAR a l’Estat espanyol que reconegui d’una vegada per totes que el Corredor Mediterrani és el corredor ferroviari prioritari per l’Estat espanyol i una infraestructura bàsica per Catalunya i Europa.
Tercer.-
DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a tots els grups polítics parlamentaris catalans, espanyols i europeus.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!