0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT AL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLA .

El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012  Generalitat de Catalunya sobre l'ús del català en el segon cicle de l'educació infantil. Tot i que aquesta sentència es refereix a una norma de rang inferior a la Llei d'Educació de Catalunya, considerem important reiterar el nostre suport sense fissures al model educatiu del nostre país així com al model d’immers ió lingüística que tan bons resultats ha donat els darrers 30 anys.
La consideració del català com a llengua vehicular a l’escola ha contribuït de forma decisiva a la cohesió social a Catalunya en no disgregar per raons de llengua els infants del nostre país, un fet que podria provocar la segregació social. El nostre model educatiu s’ha demostrat eficaç de manera que els alumnes escolaritzats a Catalunya finalitzen els seus estudis amb iguals competències lingüístiques en català i en castellà.
La immensa majoria dels partits polítics amb representació parlamentària dóna suport al model d’immersió lingüística del nostre país. Cal no contribuir a polititzar encara més un model que ha demostrat ser integrador i no discriminatori en tant que ha establert la igualtat d’oportunitats entre els alumnes del nostre país amb independència de la seva llengua d’origen.
El Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès proposa al Ple municipal els següents

Primer.-
MANIFESTAR el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema educatiu del nostre país, un model d'èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un amplíssim consens polític i social, de manera que la llengua catalana sigui la llengua vehicular de l'ensenyament.
Segon.-
INSTAR el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la llengua vehicular d’aprenentatge en  l’ensenyament, i continuar d’aquesta manera la bona feina feta els darrers 30 anys.
Tercer.-
INSTAR el Govern de la Generalitat a defensar si s’escau els docents i els centres educatius en l'exercici dels seus drets i e l compliment de les lleis.
Quart.-
INSTAR el Govern de la Generalitat a recórrer als tribunals competents contra les decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes, recollit en la Llei d'Educació de Catalunya

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!