0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 66.1 I 69 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA .

ATÈS que l’actual situació de crisi econòmica exigeix una resposta per part de la classe política per tal de rebaixar, amb criteris d’eficiència, el nombre de polítics, alts càrrecs i suprimir institucions de govern amb competències escasses o bé que se solapen amb les d’altres ens ja existents.
ATÈS que el Senat propicia distorsions quan el sistema de majories del Congrés no es correspon amb el d’aquest i obstaculitza la tasca de legislar, tornant el poder legislatiu dèbil i lent i propiciant que el poder executiu resolgui amb decrets.
ATÈS que l’actual context de crisi econòmica fa necessària una política d’austeritat amb els fons públics i prioritzar les inversions a partides que resultin imprescindibles per al bon funcionament del país.
ATÈS que les Juntes i els Parlaments autonòmics ja assumeixen les competències de representació territorial de les diverses comunitat s autònomes que té la cambra del Senat.
ATÈS que la cambra del Congrés dels Diputats pot envair les competències del Senat i per tant la seva existència no té justificació per tractar-se d’una institució de govern prescindible amb una funció secundària, doncs en última instància es subordina a la voluntat de la Cambra Baixa i la seva activitat es limita al dret d’iniciativa i al de deliberar sobre els projectes o proposicions prèvia ment aprovats per la Cambra de Diputats.
ATÈS que la Mesa del Senat va aprovar el passat mes de març de 2012 un pressupost per a la Cambra Alta de  53.214.437 euros sufragats amb fons públics que suposen un luxe innecessari en una situació de crisi extrema.
ATÈS que hi ha països europeus capdavanters amb llarga tradició democràtica amb un bon clima social i un alt grau de benestar i desenvolupament com són Noruega, Dinamarca o Suècia, amb Corts unicamerals que prescindeixen de la Cambra Alta.
ATÈS que el Govern d’Espanya està duent a terme retallades pressupostàries en serveis públics que constitueixen pilars bàsics de l’Estat del benestar i abans n’hauria de dissoldre una institució prescindible com és el Senat.

Primer.-
INSTAR el Govern d’Espanya a iniciar un procés de reforma del Títol Tercer de la Constitució Espanyola de 1978 per tal de modi ficar l’article 66.1, que consagra la bicameralitat de les Corts Generals, i l’article 69 , que consolida el Senat com a cambrade representació territorial i estableix els criteris de representativitat dels senadors.
Segon.-
INSTAR el Govern d’Espanya a suprimir el Senat i adoptar una configuració unicameral on el Congrés dels Diputats sigui l’únic òrgan constitucional integrat a les Corts Generals.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!