1
1
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE ELS ACCIDENTS MORTALS A LA RONDA NORD DE GRANOLLERS C-352 .

ATÈS que en les últimes setmanes s’han produït de nou accidents mortals a la Ronda Nord de Granollers, C-352, en el tram entre la carretera de Girona C-251 fins el tram de la carretera de Granollers a la Roca C-1415, que en l’actualitat és de tres carrils sense separador que està produint accidents mortals per xocs frontals, degut a la configuració de la via i al volum de trànsit que hi circula.
ATÈS que aquest ajuntament va aprovar el mes de novembre de 2011 moció per reclamar a la Generalitat de Catalunya propietària de la via i responsable del seu manteniment, que prengués mesures urgents per intentar evitar aquest tipus d’accidents per xocs frontals que en molts dels casos acaben am b ferits greus i morts.
ATÈS que en resposta a la moció aprovada pel Ple de la Corporació no es va realitzar cap actuació per resoldre aquest fet tant greu que va acumulant accidents en aquest tram de la Ronda Nord, que es compten per morts en cada escon d’ells, com a màxim es van fer pintar ratlles sonores que no resolen ni de bon tros la situació creada.

Primer.-
DEMANAR que es prenguin mesures urgents a la Ronda Nord de Granollers C-352, en el tram que va des de la carretera de Girona C-251 fins a la carretera de la Roca C-1415, per separar els carrils i evitar que els vehicles puguin picar de front.
Segon.-
DEMANAR la redacció d’un projecte d’eixamplament de la Ronda Nord de Granollers C-352 entre la carretera de Girona C-251 i la carretera de la Roca C-1415 per convertir-la en una via de dos més dos amb separador, com la resta de trams de la via que s’està demostrant que és segura i fiable.
Tercer.-
TRAMETRE aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, als ajuntaments de Granollers, la Roca del Vallès i els grups polítics del Parlament de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!