0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL MATERIAL ESCOLAR .

L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació personal de les diverses generacions, és també una política que impulsa la igualtat d’oportunitats i la competitivitat d’una economia moderna. I, com a síntesi, de tot la política educativa es presenta com a imprescindible, no només per a la sortida de la crisi, sinó perquè aquesta sortida sigui justa, i, àdhuc, per evitar o pal·liar els efectes de les crisi futures.
Conscient de tot això, estem assistint amb constern ació a les profundes retallades pressupostàries que la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està dirigint sobre l’educació: massificació d’aules, el iminació de programes de reforç, supressió de beques, acomiadament de professorat, supressió de serveis de transport i menjador escolar, etc...
En el marc de les retallades en matèria educativa són especialment rellevants les decisions que afecten el material escolar: supressió de programes de gratuïtat de llibres de text, eliminació de programes de beques i ajuts de compra del material escolar bàsic, a més d’un espectacular increment de l’IVA del 4% al 21% a l’inici del curs escolar.
Decisions, totes elles, que poden arribar a impedir i que, en tot cas dificulten, l’accés al material escolar bàsic en l’educació obligatòria a moltíssimes famílies que, en l’actual context sòcio-econòmic, estan passant situacions d’extrema dificultat. Aquesta pujada de 17 punts de l’IVA que afecta al material escolar no només converteix a Espanya en un dels països de la Unió Europa amb l’IVA més alt per aquest concepte (les famílies espanyoles pagaran pel material escolar dels seus fills el doble de l’IVA que una família italiana, el triple que una família alemanya o quatre vegades més que una família francesa, pel mateix concepte) sinó que demostra que, per al Govern, el material escolar no és un bé de primera necessitat per a les famílies, sinó, ben al contrari, un luxe.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista en l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès proposa l’adopció dels següents

Primer.-
INSTAR al Govern d’Espanya a anul·lar les pujades del tipus impositiu de l’IVA previstes en el Real Decreto-ley 20/2012, referides al material escolar.
Segon.-
INSTAR al Govern de la Generalitat a incloure, en els propers pressupostos, una partida pressupostària destinada a la creació d’un programa d’ajuts al material escolar destinat a les famílies amb rendes baixes i /o en situació d’atur.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!