0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE ELS BANCS D'ALIMENTS I EL PROGRAMA EUROPEU D'AJUDA ALIMENTÀRIA .

La persistència i profunditat de la crisi financera i econòmica que afecta a àmplies capes de la població, juntament a una gestió política per part del Govern centrada en retallar els drets socials ha transformat les formes de la pobresa. Per una part, s’ha incrementat el número de persones en situació de vulnerabilitat social fins arribar tant a Catalunya com a Espanya, segons diversos estudis. Per altra part, s’ha produït un canvi en el perfil de qui es troba en situació de pobresa augmentant en nombre les persones que han perdut la seva feina i ja no poden pagar les factures.
És evident que la crisi econòmica ha afectat més a les rendes més baixes i que les polítiques de retallades de drets en sanitat, educació i política social portades a terme pel Partit Popular estan contribuint a ampliar la desigualtat social. Davant aquesta dramàtica situació, es fa absolutament necessari reforçar, per part de les Administracions Públiques, l’atenció directa als ciutadans que es troben en situació de pobresa o exclusió social.
Precisament, un dels instruments amb els que compta el Govern Central és el Pla d’ajuda alimentària als més necessitats (PEAD), establert per la Unió Europea i gestionat a través del Fons Espanyol de Garantia Agrícola (FEGA). Pla que tracta deposar a disposició de les persones més necessitades , de forma gratuïta, a través dels Bancs d’Aliments i la Creu Roja, aliments bàsics de qualitat, be utilitzant productes d’intervenció o bé acudint a una licitació dels mateixos. En l’any 2011, els Bancs d’Aliments repartiren gairebé 107 milions de Kilograms d’aliments, dels que el 54% van provenir del (PEAD), aportant la resta d’empreses col·laboradores relacionades amb l’alimentació, producció i distribució.
Recentment, la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments ha obtingut el Premi Príncep d’Astúries de la Concòrdia 2012 per ser “exponent d’un esforç internacional solidari per alleugerir algunes de les necessitats més urgents d e la  població, avui aguditzades per la crisi econòmica”, segons va assenyalar l’acta del jurat del premi. Per això, avui més que mai, volem reconèixer expressament la seva tasca i traslladar el nostre agraïment a tots i totes les col·laboradores i voluntaris pel seu esforç en la lluita contra la pobresa en el nostre país.
Però aquest extraordinari projecte de solidaritat europea pot veure’s truncat l’any 2013 com a conseqüència de  pressions exercides en el si del Consell Europeu per part d’alguns països.
Davant aquesta situació d’incertesa, nombrosos representants de la societat civil europea, des de les autoritats locals a ONG i d’alt res organismes socials, han expressat la seva preocupació pel futur del programa, demanan t unànimement a les diferents institucions de la Unió que trobin una solució per a garantir la seva continuïtat.

Primer.-
DEFENSAR en el si del Consell Europeu i davant les institucions i organismes comunitaris que corresponguin, el manteniment del finançament del Programa Europeu d’Ajuda Alimentària a les persones més necessitades pel període 2014-2020.
Segon.-
REFORÇAR, en el seu cas, el finançament públic des tinat als Bancs d’Aliments per mitjà dels Pressupostos Generals de l’ Estat, en el marc de polítiques de cohesió per a la inclusió social i el recolzament als serveis socials d’integració prestats per les administracions públiques i entitats associatives col·laboradores per a l’atenció dels col·lectius afectats.
Tercer.-
PROMOURE un acord entre l’Estat, les organitzacions socials i representants de la indústria agroalimentària que permeti un aprofitament eficient d’aliments, com succeeix en d’altres països, evitant la destrucció dels mateixos.
Quart.-
TRASLLADAR aquest acord al Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, al Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’ACM, als agents socials, al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social així com a les Taules Locals de Coordinació d’entitats socials per la inclusió social i de Discapacitats

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!