2
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DEL S SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ ALS SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT DE TAXES JUDICIALS .

El passat 22 de novembre va entrar en vigor la Llei 10/2012, de 20 de novembre, que regula determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.
Després d’una tramitació de vertigen en el Parlament amb evident afany d’ocultació als ciutadans, el seu contingut constitueix una mostra més de la voluntat del Govern de portar a terme el desmantellament dels serveis públics essencials, qüestionant a la vegada l’exercici efectiu dels drets fonamentals.
La Llei 25/1986, de 24 de desembre, de Supressió de les Taxes Judicials, va eradicà del nostre ordenament jurídic la figura de la taxa judicial, per propiciar que tots els ciutadans poguessin accedir a la justícia independentment de quina fos la seva situació econòmica o la seva posició social.
Mitjançant la contrareforma començada per l’actual Govern de l’Estat, aquest canvi normatiu tan radical es produeix sense haver acceptat cap proposta dels Grups Parlamentaris al llarg de la seva tramitació a les dues Càmeres, a l’estendre el pagament de taxes judicials a tota persona natural i jurídica, així com als àmbits jurisdiccionals civil, contenciós administratiu i social. (vegeu l'acta)
 

Primer.-
INSTAR al Govern d’Espanya a adoptar urgentment les mesures necessàries per excloure a les persones físiques com a subjecte s obligatoris al pagament de taxes judicials i a garantir que ningú vegi limitat el seu dret a l’accés a la justícia per no poder fer front al pagament de la taxa judicial.
Segon.-
TRASLLADAR aquest acord al Ministeri de Justícia, a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al jutge degà dels Jutjats de Mollet i al degà del Col·legi d’Advocats del Vallès Oriental.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!