0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS .

ATÈS que el passat dia 30 de novembre de 2012, el Consell de Ministres va aprovar un Real Decret Llei de Mesures de Consolidació i Garantia del Sistema de la Seguretat Social, pel qual els pensionistes que rebin prestacions iguals o inferiors a mil euros mensuals veuran revaloritzada la seva pensió un 2% a partir de l'1 de gener de 2013 i per a la resta de pensionistes la revalorització de la pensió serà del 1% previst en el projecte de Llei de Pressupost Generals de l'Estat per a 2013.
ATÈS que, el 2012 el Govern va pujar les pensions un 1% però segons la darrera xifra avançada de l''IPC de novembre, aquest es situa en el 2,9% i, segons ha explicat l'executiu espanyol, amb aquesta xifra i, en la situació actual de les comptes públiques, el Govern no pot fer front a una actualització de les pensions del 1,9%.
ATÈS que durant l'any 2012 les pensions han suporta t una pèrdua del 1,9% de poder adquisitiu que ara han de recuperar ja que aquest és un dret adquirit pels pensionistes i treure'l significa aplicar una retroactivitat que la Constitució prohibeix.
ATÈS que la Llei estableix que per recuperar aquesta pèrdua de poder adquisitiu els pensionistes haurien de rebre ara una paga compensatòria per aquesta diferència acumulada durant aquest any 2012 i, a partir de gener de 2013, la seva pensió actual s'ha d'incrementar en aquest 1,9% (perquè no hi hagi pèrdua de poder adquisitiu), més la previsió d'inflació del Govern per l'any que ve, que és de l'1%
ATÈS que en l'actual context econòmic el col·lectiu de pensionistes està sent en molts casos la única font d'ingressos per a moltes famílies i que estan ajudant a que els efectes d'aquesta profunda crisi econòmica no siguin devastadors per a moltes persones ja que amb les seves pensions la gent gran està ajudant al s fills/es en atur i als néts.

Primer.-
DEMANAR al Govern de l'Estat que faci efectiva la paga de compensació als pensionistes per la pèrdua de poder  adquisitiu del 1,9% durant l'any 2012.
Segon.-
DEMANAR al Govern de l'Estat que les pensions es revaloritzin en el 2,9%.
Tercer.-
TRASLLADAR aquest acord al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!