2
4
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESCOLA CAMINS.

ATÈS que l’escola Camins es va construir en el carrer de Rafael Alberti en un solar sense urbanitzar, degut a la urgència de l’equipament educatiu, però en aquests anys no s’han iniciat les obres d’urbanització de l’entorn per les mancances urbanístiques i la manca d’actuació municipal.
ATÈS que el govern municipal va signar un conveni per a la cessió del terreny per a la construcció de l’escola, amb els condicionants de requalificar a urbà i procedir a la urbanització de la zona, però en l’actualitat no s’ha tramitat la unitat d’actuació i els propietaris han impugnat el conveni amb l’ajuntament.
ATÈS que és necessària i considerem prioritària la urbanització de l’entorn de l’escola per al funcionament normal del centre educatiu i per mantenir la qualitat de salubritat en les zones urbanes per les diferents normatives urbanístiques.

Primer.- Instar el govern municipal a executar les obres d’urbanització com a prioritàries per avançar els tràmits urbanístics pendents de la unitat d’actuació que estan parats, ja que és necessari per al bon funcionament del centre educatiu, i posteriorment que s’imputi als propietaris.
Segon.- Trametre aquest acord a l’àrea d’Urbanisme i a l’àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

0 Opinions
Resultat ple municipal
2
4
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!