11
0
Vota!

MOCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ “35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”.

VISTA la declaració de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de “35 anys d’ajuntaments democràtics al servei de la ciutadania” que es transcriu íntegrament a continuació:
“El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres eleccions municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics.
Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi universal, les primeres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La societat catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la certesa que la llibertat era un valor que havíem de defensar després del llarg camí cap a la democràcia per fer una societat més justa.
No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la Grècia clàssica on es va inventar la democràcia) i ciutadania de la civitas romana, on existien els edificis públics representatius que administraven els drets i deures dels ciutadans. Al llarg d’aquests anys, els ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat una escola de ciutadania per garantir l’exercici de drets civils i polítics.
La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres pobles, sense cap mena de dubte, ha estat extraordinària. La feina de totes aquelles persones i de les que han vingut després ha jugat un paper importantíssim en la modernització i la transformació del nostre país. A la seva dedicació, altruista i vocacional, els devem la millora de la nostra qualitat de vida actual.
Aquell any 1979 les ciutats i pobles del nostre país patien moltes mancances, dèficits socials, urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van haver de començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió. Per això, avui, trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles dones i homes que es van posar al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests anys han continuat la seva tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels valors i des de la voluntat de transformació social, amb la complicitat del ric teixit associatiu existent a moltes ciutats i pobles de Catalunya. Ningú no pot negar el paper dinamitzador i de lideratge dels nostres governs locals en la construcció del país i en el progrés de la societat.
Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant aquests gairebé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, en la mesura que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels ajuntaments quedi reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té la nostra societat i que s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i pobles, defensem més que mai que els ajuntaments, com a governs locals i administració més propera a la ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució dels problemes socials existents avui en dia per tal de continuar essent el principal instrument de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics a l’any 1979 –amb una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació social- sempre ha tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia local.
La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, volen avui fer un reconeixement a tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc anys han estat al capdavant dels seus pobles i ciutats duent a terme una tasca vital per millorar les condicions de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de l’FMC i l’ACM seguim i seguirem treballant i donant suport perquè el municipalisme pugui donar respostes als nous reptes que tenim com a país.”

Primer.- APROVAR la declaració de “35 anys d’ajuntaments democràtics al servei de la ciutadania”, realitzada conjuntament per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, en què es fa un reconeixement a tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc anys han estat al capdavant dels seus pobles i ciutats duent a terme una tasca vital per millorar les condicions de vida dels seus veïns i veïnes.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!